Ważne wydarzenia
AKCJA REKRUTACJA!!!

Niezmiernie miło nam poinfomorać, że ruszamy z Akcją Rekrutacją online! Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych eksploracją podwodnego świata...

2021-04-18

Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB)

 

Kurs nurkowania w zestawie dwubutlowym - tzw. twinsecie. Dwudniowy kurs, na którym poznacie nową konfigurację sprzętu (rozmieszczenie automatów, rozdzielenie ich funkcji) i procedury awaryjne związane z nią związane. Nauczycie się także prawidłowej pozycji poczas pływania pod wodą, pływania do tyłu, trzymania trymu. Kurs jest przygotowaniem Was do kursu PN2 – głębokich, długich nurkowań, ze zmianą czynnika oddechowego w celu efektywnego wykonania dekompresji.

Duźo ciężkiego sprzętu na plecach ;) 

 

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie dwubutlowym.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
• Wykonane 10 nurkowań po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS* (P1) w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs,
• Orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia:
• Część teoretyczna: 3,25 godziny wykładów
• Część praktyczna: 2 godziny zajęć praktycznych na powierzchni oraz 3 nurkowania w wodach otwartych (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. 

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB)