Ważne wydarzenia
AKCJA REKRUTACJA!!!

Niezmiernie miło nam poinfomorać, że ruszamy z Akcją Rekrutacją online! Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych eksploracją podwodnego świata...

2021-04-18

Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB1)

Kurs nurkowania w zestawie bocznym - 2,5 dniowy kurs, na którym poznacie nową konfigurację sprzętową i procedury awaryjne z nią związane. Konfiguracja boczna powstała w odpowiedzi na specyficzne warunki nurkowania w jaskiniach i innych przestrzeniach zamkniętych ale z powodzeniem może być również stosowana przez nurków rekreacyjnych. Szkolenie realizowane w Krabie znacznie wykracza poza programowe minima i wzbogacone jest o kilka dodatkowych ćwiczeń: m.in. techniki pokonywania zacisków oraz wybrane elementy zaawansowanego ratownictwa w przestrzeniach zamkniętych. Jeśli cenisz sobie wygodę, zależy Ci na bardziej opływowej sylwetce pod wodą, chcesz czuć się bezpieczniej oraz osiągnąć większą swobodę to jest to kurs dla Ciebie!

Płetwonurek w konfiguracji bocznej.

 

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w konfiguracji bocznej (sidemount) w zakresie posiadanych uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• Ukończone 14 lat,
• Posiadanie stopnia P1 KDP/CMAS * lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
• Zalogowanie 30 nurkowań, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs,
• Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
• Orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

Program szkolenia:
• Cześć teoretyczna: 5 godziny wykładów,
• Cześć praktyczna: 10 godzin zajęć w ciągu 2,5 dni szkoleniowych, w tym 3 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut.

Uprawnienia:
Nurkowanie w konfiguracji bocznej (sidemount) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Konfiguracji Bocznej KDP/CMAS (PKB1).