Ważne wydarzenia
AKCJA REKRUTACJA!!!

Niezmiernie miło nam poinfomorać, że ruszamy z Akcją Rekrutacją online! Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych eksploracją podwodnego świata...

2021-04-18

Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)

 

Płetwonurek - wydobywca - typowe nurkowanie...

 

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia poszukiwań pod wodą oraz wydobywania małych przedmiotów. Na kursie dowiecie się m.in.:
•  Jak efektywnie i skutecznie prowadzić podwodne poszukiwania różnymi metodami,
•  Jakiego sprzętu użyć i jak go poprawnie skonfigurować,
•  Poznacie procedury i zasady bezpieczeństwa stosowane podczas prowadzenia prac podwodnych.

W części praktycznej będziecie mieli okazję przećwiczyć całą powyższą teorię prowadząc akcję poszukiwawczo - wydobywczą pod okiem doświadczonego instruktora.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę pozwalającą wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie stosując metody poszukiwawcze oraz wydobyć spod wody małe przedmioty, wykonać podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa

Warunki udziału w kursie:
• Posiadanie stopnia Płetwonurek Eksplorator (PE) lub certyfikatu innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m,
• Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

Program szkolenia:
• Cześć teoretyczna: 5,5 godziny wykładów,
• Część praktyczna: zajęcia praktyczne w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza-Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).