Ważne wydarzenia
Strona w trakcie przebudowy
Drodzy Klubowicze,
Chcielibyśmy poinformować Was, że nasza strona jest obecnie w trakcie przebudowy. Jak doskonale wiecie, koniecznie potrzbuje już odświeżenia. Pracujemy nad jej ulepszeniem oraz dodaniem nowych funkcji, aby jeszcze lepiej spełnić Wasze oczekiwania.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość podczas tego procesu. 
Zarząd AKP Krab AGH
2024-03-15
Morski Obóz Szkoleniowy Elba 2024 - rozpoczynamy zapisy
Nadeszła długo wyczekiwana chwila - rozpoczynamy zapisy na Morski Obóz Szkoleniowy Elba 2024!
Termin zapewne już znacie z poprzednich maili, ale rezerwujcie sobie dni: 29.05-09.06.2024 (wyjazd w środę 29 maja późnym popołudniem, powrót w niedzielę 9 czerwca około południa).
 
2024-03-12

Płetwonurek Nitroksowy (PN1)

 

Kurs nitroksowy z użyciem mieszanin powietrzno-tlenowych do zawartości 40% tlenu. Już Jacques Cousteau marzył a później z sukcesem testował zastosowanie sztucznych mieszanin oddechowych w nurkowaniu. Sprężone powietrze - najlepszy a zarazem najgorszy czynnik oddechowy do nurkowania można "ulepszyć" lub całkowicie zastąpić 
Na kursie kawał fascynującej teorii oraz oczywiście nurkowania na nitroksie. Nagle okazuje się, że wcale nie taki diabeł straszny... A zastosowanie nitroksu do nurkowań rekreacyjnych daje ogromne korzyści dla nurka.
Docenimy te uprawnienia na safari nurkowym gdzie z pogwałceniem zasad dobrej praktyki nurkowej, schodzimy pod wodę kilka razy dziennie przez 5 dni z rzędu. Zastąpienie części azotu tlenem w mieszance oddechowej zmniejsza obciążenie dekompresyjne tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia DCS (choroby dekompresyjnej).
Kurs ten to również wstęp do większej przygody z nurkowaniem na sztucznych mieszankach oddechowych. Ci z Was, którzy będą chcieli głębiej, ciemniej i dłużej, szybko sięgną po kolejny stopień - PN2 dający uprawnienia do wykorzystania bogatszych nitroksów a nawet czystego tlenu do efektywniejszego wykonania dekompresji. Kurs prowadzimy w weekendy (teoria + 1 dzień nurkowy).

Nurkowanie na nitroksie to przede wszystkim dokładne planowanie... 

 

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1,4 bar.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• Ukończone 14 lat
• Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub uprawnień do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji nurkowej,
• Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (6,5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny), należy zrealizować w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego. Minimum 1 nurkowanie bezdekompresyjne w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o minimalnym czasie nurkowania 30 min. i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1,4 bar. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące

Uprawnienia:
Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 0.14 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych. 

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1)