Ważne wydarzenia
Krab wciąż największym klubem nurkowym w Polsce

 Kolejna Złota Blacha za zwycięstwo w rankingu KDP ZG PTTK.

2017-01-25

Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)

 

Płetwonurek - wydobywca - typowe nurkowanie...

 

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw poszukiwania i wydobywania przedmiotów.

Warunki udziału w kursie:
• Posiadanie stopnia Płetwonurek Eksplorator (PE) lub certyfikatu innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m,
• Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

Program szkolenia:
• Cześć teoretyczna: 5,5 godziny wykładów,
• Część praktyczna: zajęcia praktyczne w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza-Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).