Ważne wydarzenia
AKCJA REKRUTACJA!!!

Niezmiernie miło nam poinfomorać, że ruszamy z Akcją Rekrutacją online! Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych eksploracją podwodnego świata...

2021-04-18

Płetwonurek Prowadzący Intro (PPI)

 

 

Opis:

Kurs PPI jest skierowany do osób, które po ukończeniu kursu KDP/CMAS *** P3 (lub równorzędnego innej organizacji) chcą zachęcać inne osoby do nurkowania poprzez możliwość przeprowadzenia tzw. intra do głębokości 5 metrów. Na kursie dowiecie się o metodyce przeprowadzenia takiego nurkowania zapoznawczego,  technice prowadzenia przyszłego płetwonurka w czasie nurkowania, ale także o zasadach bezpieczeństwa oraz możliwych sytuacjach awaryjnych. Wszystko po to, aby pierwsze nurkowanie „pe-zerówki”  zostało mu na tyle w głowie, żebyście za jakiś czas mogli się spokojnie spotkać na 20 m.

 

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do przeprowadzania Nurkowania Zapoznawczego PNZ KDP/CMAS dla osób pełnoletnich.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 18 lat,

• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** P3 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,

• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu)

Program szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (5,5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 4 nurkowania, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 80 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:

Przeprowadzanie nurkowań zapoznawczych do głębokości 5 m dla osób pełnoletnich, organizowanych przez bazy, centra oraz kluby płetwonurkowe, zgodnie ze standardami szkoleniowymi.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Prowadzącego Intro KDP/CMAS (PPI).