Ważne wydarzenia
AKCJA REKRUTACJA!!!

Niezmiernie miło nam poinfomorać, że ruszamy z Akcją Rekrutacją online! Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych eksploracją podwodnego świata...

2021-04-18

Płetwonurek KDP/CMAS **** (P4)

 

Choć nikt z nas nie jest kolekcjonerem plastiku ten certyfikat robi wrażenie w zagranicznych bazach nurkowych. Każdy wie, że już 3 gwiazdki w CMAS-ie świadczą o poważnym płetwonurku. Ktoś , kto legitymuje się czwartą gwiazdką jest dojrzałym i odpowiedzialnym płetwonurkiem. Jest to zarazem najtańszy stopień ;-) jedynie weryfikacja przez KDP i opłata certyfikacyjna 


 

 

Warunki dopuszczające do kwalifikacji:
• Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS***(P3),
• Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) wykonanie przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych,
• Posiadanie minimum ośmiu stopni specjalistycznych.

Zasady kwalifikacji:
Kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS****(P4) są nadawane na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata.

Uprawnienia:
• Organizowanie i nadzorowanie nieszkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze),
• Kierowanie zespołem płetwonurków KDP/CMAS*** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej.

 

Po nadaniu stopnia, kandydat otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS****(P4)