Ważne wydarzenia
Relacja z kursu PFD 1 na Elbie

W ostatnim tygodniu maja, podczas krabowego obozu szkoleniowego było mi dane po raz pierwszy spróbować freedivingu...

2019-07-10
Złota Blacha dla AKP Krab AGH

 AKP Krab AGH po raz kolejny doceniony na Zlocie Instruktorów i Działaczy KDP PTTK!

2019-01-18

Freediver II KDP/CMAS (PFD2)

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie freedivingowe na basenie i w wodach otwartych.

Pływanie dynamiczne w płetwach - jedna z konkurencji rozgrywanych podczas basenowych mistrzostw polski we freedivingu.

 fot. Rafał Meszka, www.meszka.com

 

Do ukończenia szkolenia niezbędne jest uzyskanienastępujących umiejętności:
• STA (Static Apnea) statyczne wstrzymanie oddechu – 2’ 00”,
• DNF (Dynamic Apnea No Fins) dynamika bez płetw – 30 m,
• DYN (Dynamic Apnea With Fins) dynamika w płetwach – 50 m,
• CWT (Constant Weight Apnea) stały balast - 16 m,
• Breath Diving (nurkowanie na głębokości) – (-5 m) 20 m
• Akcja ratownicza z 8 m.

 Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Freediver I KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla  osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (7,5 godziny) i zajęcia praktyczne (13 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 3 dni szkoleniowych. Zajęcia praktyczne obejmują:
• minimum 2 próby statyczne wstrzymania oddechu,
• minimum 2 próby dynamiki w płetwach,
• minimum 2 próby dynamiki bez płetw,
• minimum 4 próby nurkowania w głąb,
• minimum 4 próby nurkowania na głębokości,
• asekurację i ratownictwo.

Kurs może być prowadzony na basenie i wodach otwartych o dobrej widoczności lub tylko na wodach otwartych.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 


Po kursie uczestnik otrzymuje certyfikat Freediver II KDP/CMAS (PFD2)